RegioBank Schapendriftrun
Welkom op onze website!
 

Deelnemersvoorwaarden

 

1. Deelname aan het hardloopevenement, de Schapendriftrun, is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
2. De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement af te gelasten of te verplaatsten door overmacht, weersomstandigheden en overige calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd.
3. De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Het door de organisatie uitgezette parkoers gaat over onverharde en verharde paden en deels (10 km) over de openbare weg. Er zijn verkeersregelaars aanwezig en er fietsen mensen namens de organisatie mee. Het is verplicht aanwijzingen van deze personen op te volgen.
5. De te lopen afstanden kunnen licht afwijken van de aangegeven lengte.
6. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
7. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
8. De minimum leeftijd voor deelname aan de 10 KM is 13 jaar.
9. De minimum leeftijd voor deelname aan de 5 KM is 10 jaar.
10.  Bij de Kidsrun geldt als minimum leeftijd 4 jaar en is de maximum leeftijd 12 jaar.
11. Deelnemers gaan akkoord met een eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Schapendriftrun zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
12. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een databestand. De deelnemer verleent door zich in te schrijven voor deelname aan de Schapendriftrun toestemming aan de organisator tot het gebruik van
zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.
13. Op schriftelijk verzoek van de deelnemer zullen de gegevens worden verwijderd.
14. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
15. Op het moment van inschrijving voor het hardloopevenement, verklaart de deelnemer zich bekend met deze deelnemersvoorwaarden.
16. In situaties waarin deze deelnemersvoorwaarden niet voorzien beslist de organisatie van de Schapendriftrun.